Home » Komunikat » Polish American Center wybrał nowy Zarząd

Polish American Center wybrał nowy Zarząd

wpis w: Komunikat 0

W niedzielę 17 grudnia 2017 w Klubie Polskim w San Antonio odbyło się spotkanie członków Polish American Center uprawnionych do głosowania i wyborów. Agnieszka Gilbert, President PAC przedstawiła sprawozdanie finansowe ustępującego Zarządu za bieżący rok. Po dyskusji przedstawiono kandydatury i dokonano wyboru nowego Zarządu.

Członkami Zarządu zostali:

President  –  Renata Kukliński

1st Vice President  –  Zdzisław Salwa

2nd Vice President  –  Elżbieta Hajlasz

Finance Secretary  –  Marek Kiełtyka

Treasure  –  Anna Karina Bogush

Recording Secretary  –  Anna Grobelna

Sergeant of Arms  –  Józef Krużel

Po wyborach odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowo wybranego Zarządu.

Prawdopodobnie kolejny rok oznacza ciężką pracę dla Zarządu, gdyż trzeba nadrobić zaległości finansowe. Wynikają one między innymi z tego, iż co kolejne dwa lata stowarzyszenie jest obciążane dość wysokimi opłatami za licencje (np. na sprzedaż alkoholu w Klubie). To utrudnia sprawne Zarządzanie finansami i nie ułatwia płynności finansowej. Padła więc propozycja, aby od tego roku kolejne Zarządy były wybierane na okresy dwuletnie. Taki okres pracy Zarządu nie tylko ułatwi planowanie, ale i nie pozwoli na zrzucanie odpowiedzialności za jego brak na kolejne zarządy. Ustępujący i nowy Zarząd przegłosowały tą propozycję.

Życzymy nowo wybranemu Zarządowi pomyślności w kierowaniu stowarzyszeniem i zarządzaniu Klubem. Mamy też nadzieję, że do współpracy włączy się znacznie szersze grono członków i sympatyków Polish American Center. Bez ich wsparcia i pomocy żaden Zarząd wiele nie zdziała.

Postaramy się na naszej stronie wspierać działania nowego Zarządu, ale i śledzić jego pracę i ją oceniać.

Obserwuj Editor:
Ostatnie wpisy
Komentarze zostały wyłączone.