» » » Polska Misja Katolicka w San Antonio – cz. 1

Polska Misja Katolicka w San Antonio – cz. 1

PMKW ramach miesięcznych NOMINACJI, kontynuujemy kolejną część poświęconą proboszczowi Polskiej Misji Katolickiej, Ojcu Marianowi Piekarczykowi. To jest materiał nadesłany przez Ojca Mariana.

Chcemy jednak zaznaczyć, że poniższe opracowanie jest autorstwa Aliny Sławińskiej-Panek. Dzięki jej uprzejmości zamieszczamy tutaj opis trudnego powstawania Polskiej Misji Katolickiej w San Antonio i jej bogatą historię. Poniżej część pierwsza, która opisuje tło powstawania PMK.

Starania polskich emigrantów przybyłych do San Antonio w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku o utworzenie w tym mieście centrum Polskiej Misji Katolickiej, unaocznia obfita korespondencja między władzami kościelnymi oraz osobami prywatnymi, jak również kilka innych oficjalnych pism, mających związek z zabiegami o powołanie jej do istnienia.  Każdy z poniższych dokumentów stanowi kolejny etap przybliżający Polaków ku ich wspólnemu celowi, który stanowiło duszpasterstwo katolickie w języku polskim dla wiernych przybywających do San Antonio oraz już tam osiedlonych.

Oprócz opieki duszpasterskiej nad tutejszą rozproszoną Polonią, idea misji realizować się miała także poprzez podtrzymywanie dziedzictwa religijnego i kulturalnego wśród polskich emigrantów z San Antonio i okolic. Za oficjalną datę powstania Polskiej Misji Katolickiej uważa się 9 IX 1986 r., kiedy to proboszcz parafii p.w. Our Lady of Sorrows (Matki Bożej Bolesnej), ks. Alexander Wangler przyjął polskich katolików do swej świątyni. Pierwszym duszpasterzem Polaków został ks. Bolesław Zadora SDS, następnie fukcję tę pełnił ks. Tadeusz Tabak SDS,  natomiast w listopadzie 1988 r. jego obowiązki przejął ks. Marian  Piekarczyk SDS, który sprawuje je do dziś.

Z perspektywy ponad dwudziestu lat wyraźnie widać, że idee założycieli misji zostały zrealizowane – kosciół p.w. Matki Boskiej Bolesnej nadal jest tym miejscem, gdzie wszystkie pokolenia polskich emigrantów spotykają się podczas niedzielnych Mszy świętych oraz innych uroczystości religijnych. Przynależność do polskiej wspólnoty katolickiej jest elementem mającym wpływ na  tożsamość narodową i religijną Polaków, niezależnie od ich wieku czy pozycji społecznej zdobytej w USA. Wielu z nich nie jest w stanie wyobrazić sobie niedzieli czy innego święta bez udziału w „polskiej” Mszy świętej. Z całą pewnością można stwierdzić, że to ich niezmienna  przynależność do Polskiej Misji Katolickiej jest żywym dowodem wdzięczności dla tych, którym przed laty leżało na sercu jej utworzenie i którzy dołożyli i ciągle dokładają wszelkich starań, aby ta misja nadal się rozwijała, a idee przyświecające jej założycielom nigdy nie utraciły swego blasku i  żywotności.

Opracowała: Alina Sławińska-Panek

Od redakcji: W drugiej części zamieścimy album ze zdjęciami dokumentów, o których nadmienia powyżej autorka.

Obserwuj Editor:

Ostatnie wpisy
Komentarze zostały wyłączone.